Čaklākie Latvijas makulatūras vācēji

Ievads

Kurš gan neatminas tos laikus, kad jau pirmajos skolas gados, skolotāji un skolas personāls mudināja šķirot atkritumus. Šķirot atkritumus! Konkrētāk – makulatūru. Šī prakse, jāteic, ir itin laba un iemāca jauniešiem jau agrīnā vecumā rūpēties par savu zemi, nemēslot kur pagadās. Tiem, kuriem šāda prakse gājusi secen, varam pačukstēt, pamatskolās, jauniešiem tiek pasniegta vides mācība. Katrai klasei ir savs atkritumu konteiners, kurā vākt papīru, kartonu un makulatūru. Katra mēneša beigās, tiek nosvērts katras klases savāktās makulatūras svars.

Čaklākie un naskākie vācēji Latvijā

Pavisam nesen, Latvijas zaļais punkts apbalvoja un sveica čaklākās klases un iedzīvotājus makulatūras vākšanā. Šī gada sauklis bija “Palīdzēsim kokiem!” Šogad organizatora un galvenā sponsora lomu uzņēmās apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”, kura darbojas un nodrošina savus pakalpojumus kopā deviņās Latvijas pašvaldībās.

Šogad, pārspējot visu iepriekšējo gadu rekordus, kopumā tika savākts aptuveni 240 tonnas makulatūras. Kas, ja vēlamies būt precīzāki, ir par 60 tonnām vairāk nekā 2016. gadā. Ja vēlamies būt vēl precīzāki, 240 tonnas makulatūras reprezentē 3300 pasargātus kokus no nociršanas.

Sīkāk par pasākumu

Apbalvošanas pasākumā, kurš norisinājās Laumas Dabas parkā, pulcējās aptuveni 1000 dalībnieki. Šis pasākums, kurā apbalvo centīgākos un naskākos atkritumu vācējus, norisinājās jau sesto gadu pēc kārtas. Galvenie dalībnieki ir pamatskolas skolēni un bērnudārza audzēkņi no Tukuma, Jūrmalas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Rojas, Talsu, Mērsraga un Dundagas novadiem.

Konkursa pirmajos gados, atsaucība nebija tik liela un tajā piedalījās aptuveni 20 izglītības iestādes. Pēdējos gados, zaļajam dzīvesveidam un domāšanai gūstot lielāku popularitāti un atsaucību, izglītību iestāžu skaits palielinājies līdz 60 iestādēm. Kaut arī konkursa galvenais mērķis ir makulatūras vākšana un tās nodošana otrreizējai pārstrādei, konkursa laikā dalībnieki tiek izglītoti par apkārtējās vides saudzēšanu un uzkopšanu, atkritumu šķirošanas, kā arī tās otrreizējās pārstrādes nozīmīgumu mūsu dzīvēs un iespaidu uz apkārtējo vidi.

Talsu novads

Talsu novadu šajā gadā pārstāvēja kopumā 22.izglītības iestādes, no kurām deviņi bija bērnudārzi un trīspadsmit skolas. Bērnudārzu grupā, otrās vietas ieguvēji bija Laidzes “Papardīte” bērnudārzs, kopumā savācot 5500 kg makulatūras. Tas reprezentē jeb izglābj no nociršanas 77.kokus. Tāpat no Talsu novada, bērnudārzu grupā 3.vietu ieguva bērnudārzs “Zvaniņš”, kas kopumā savāca 5400 kg makulatūras, kas reprezentē jeb izglābj no nociršanas 76.kokus.

Pamatskolu grupā, pirmās vietas ieguvēji šogad bija Lībagu sākumskolas audzēkņi, kuri kopumā savāca 8200 kg makulatūras, tādējādi no nociršanas izglābjot 115.kokus. Tāpat, otrajā vietā, un pagājušā gada uzvarētāji, palika Upesgrīvas speciālās internātskolas skolēni, savācot 8050 kg makulatūras, tādējādi izglābjot 113.kokus.

Tukuma novads

Tukuma novadu šajā gadā pārstāvēja kopumā 22.izglītības iestādes, no kurām 17 bija mācību iestādes un pieci bērnudārzi. Visveiksmīgāk no Tukuma novada, pirmsskolas izglītības iestāžu grupā bija veicies bērnudārzam “Pepija”, kura audzēkņi bija spējuši savākt 2840 kg makulatūras, tādējādi no nociršanas izglābjot 40 kokus. Pamatskolu konkurencē, trešajā vietā ierindojās Ernesta Birznieka Upīša Tukuma 1.pamatskolas skolēni, kuri bija spējuši savākt 5220 kg makulatūras, tādējādi no nociršanas izglābjot 73 kokus. Tiesa bez goda pjedestāla, kā ceturtie pamatskolu konkurencē šogad ierindojās Tukuma 2.pamatskolas skolēni, kopumā savācot 5190 kg makulatūras.

Nobeigumā

Tas tik tiešām ir slavējami, ka ir uzņēmumi Latvijā, kuri mudina mūsu jauno paaudzi domāt zaļi un šķirot atkritumus. Jau no agrīnas bērnības iedibinot šo domāšanu, ka mēslot un piesārņot ir slikti, bet šķirot labi, mēs panāksim ka arī nākotnē šie bērni šķiro, domā zaļi un māca to darīt arī citiem.