Kas ir konkurence?

Konkurence – (no latīņu valodas – Concurrere – cīnīties, sadursties) – neatkarīgo ekonomisko subjektu cīņa par ierobežoties ekonomiskiem resursiem.

Konkurētspējas jēdziens ir ļoti plašs un to nav iespējams apkopot ar vienu universālo noteikumu. To var uzskatīt gan par apsaimniekošanas veidu, gan par tādu kapitāla eksistences veidu, kad viens kapitāls konkurē ar citu. Konkurences cīņa tā ir dinamiskais process. Tas ir nepieciešams labākai preču nodrošināšanai tirgū.

Konkurences sekas ir, no vienas puses – tirgus un ražošanas attiecību saasināšanos, un, no otrās puses – saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana, kā arī zinātniski-tehnoloģiskā procesa paātrinājums.

Tāpat, konkurence ir mijiedarbības ekonomiskais process, kā arī tirgū esošo uzņēmumu cīņa par savas produkcijas labāko realizācijas iespējām, vienlaicīgi nodrošinot pircēju daudzveidīgo prasību apmierināšanu.

Konkurence ir visas tirgus sistēmas smaguma centrs; ražotāju attiecību tips kontekstā par cenu un preču piedāvājumu apjomu noteikšanu tirgū, kā arī konkurence starp patērētājiem par cenu un pieprasījumu apjomu formēšanu tirgū.

Konkurence attiecināmā pie nekontrolējamiem faktoriem, kuri ietekmē uzņēmuma darbībai un uzņēmums nevar vadīt tos. Bez tam, konkurence ir cīņa starp tirgus dalībniekiem par labākiem ražošanas nosacījumiem, kā arī preču pirkšanas un pārdošanas labākām iespējām.

Šī sadursme ir neizbēgama un to rada objektīvie nosacījumi: katra tirgus subjekta pilnīgā saimnieciskā atsavinājums, tirgus ir atkarīgs no saimnieciskās konjuktūras, kā arī subjektu cīņa par lielāko peļņu. Ar to tika radīts tirgus likums: cīņa par ekonomisku izdzīvošanu un uzplaukšanās.

Konkurences dažādi veidi ir atkarīgi no tirgus stāvokļa noteiktiem rādītājiem. Tie pamatrādītāji ir:

 • firmu (saimnieciskās, ražošanas, tirgus ar juridiskas personas tiesībām) skaits, kuras piedāvā produktus tirgum;
 • uzņēmuma brīvība iestāties un izstāties no tirgus;
 • preču diferenciācija (konkrētās preces dažādu individuālo pazīmju piešķiršana – pēc fabrikas markas, kvalitātes, krāsas utt.);
 • firmu piedalīšanās tirgus cenu kontrolē.
 • låna pengar snabbt

Brīva konkurence balstīta uz privātā īpašuma un saimnieciskā atsavinājuma. Šajā kontekstā tiek domāts, ka tirgū ir neatkarīgo firmu daudzums, kuras patstāvīgi izlem ko radīt un kādos apjomos. Ideālās konkurences shēmai ir pārsvarā teorētiskā nozīme. Tomēr, tā ir tirgus struktūru saprašanas atslēga.

Atšķirībā no taktisko darbību tirgū konkurences stratēģijai ir jābūt virzītai uz priekšrocību attiecībā pret konkurentiem nodrošināšanai ilgtermiņa perspektīvā, kas ir novērtējama kā 3-5 gadi.

Izstrādājot konkrētu stratēģiju, firmas cenšas atrast un īstenot veidu, kā izdevīgi un ilglaicīgi konkurēt savā nozarē. Universāla konkurences stratēģija neeksistē; tikai stratēģija, saskaņota ar konkrētas rūpniecības nozares apstākļiem, iemaņām un kapitālu, kas ir konkrētai firmai, var būt veiksmīga.

Saskaroties ar starptautisko un iekšējo konkurenci, uzņēmumam ir jānodrošina sev konkurētspējas līmeni pēc faktoriem:

 • preces un pakalpojuma koncepcija, uz kuras pamatojas uzņēmuma darbība;
 • kvalitāte, kas izpaužas produkta atbilstībā tirgus līderu preču augstam līmenim un kas konstatējas aptauju un salīdzinošo testu veidā;
 • preces cena ar iespējamo uzcenojumu;
 • finanses – kā pašas, tā arī aizdevuma;
 • tirdzniecība – no komercijas metožu un darbības līdzekļu viedokļa;
 • pēcpārdošanas serviss, kas nodrošina uzņēmumam pastāvīgu klientūru;
 • uzņēmuma ārējā tirdzniecība, kas ļauj tam pozitīvi pārvaldīt attiecības ar varām, medijiem un sabiedrisko viedokli;
 • pirmspārdošanas sagatavošana, kas liecina par tā spējām ne tikai paredzēt topošo patērētāju pieprasījumus, bet arī pārliecināt viņus uzņēmuma vienreizējās iespējās apmierināt šīs vajadzības.

Acīmredzot, ka tikai daļa no rādītājiem var būt novērtēta skaitliski (rādītāja dabas dēļ vai aiz neiespējamības iegūt skaitlisko informāciju). Līdz ar to tiek plaši izmantotas izmērīšanas kvalitātes skalas (labāk-sliktāk, vairāk-mazāk utt. ar starpposma gradāciju ieviešanu).